Categories
Без категория

Рейтинга на „Шоуто на Слави“ се срина до дъното! (графики) – gp-gallery.com

Рейтингът на „Шоуто на Слави“ се срива рязко от два месеца насам. Това сочат неопровержимите данни на агенция ГАРБ, официалната метрика, която измерва гледаемостта на Би Ти Ви и се ползва от рекламодателите при формирането на бюджетите им.

Първата графика, която публикуваме, обхваща периода 28.12.2015 – 28.01.2016 г. и илюстрира формирането на аудиторията (18-49) на всеки четвърт час в интервала 21:30 – 23:30 за програмата на Би Ти Ви, предава ПИК. Припомняме, че стартовият час на „Шоуто на Слави“ е 22, 30.

Видно от цифрите, а и от графиката е, че от 22:30 нататък аудиторията пада с около 40% спрямо програмата, излъчена между 21:30 и 22:30.

ГРАФИКА №1

Графика №2 сравнява нивата на аудитория (18-49) между програмата от 21:30 и 22:30 и следващата – от 22:30 до 23:30, само че за по-дълъг период – от края на ноември 2015 до края на януари 2016 г.
Стълбчетата в синьо (средната аудитория за слота 21:30-22:30) за всеки отделен ден в посочения период са сравнени със стълбчетата в червено (средната аудитория за слота 22:30-23:30) и ясно се вижда, че загубата на аудитория се случва всеки ден, без изключение.

ГРАФИКА №2

Графика №3 обхваща периода декември 2015 г. – януари 2016 г. и се отнася до най-ценния за търговските телевизии зрителски сегмент – мъже и жени на възраст от 18 до 49 години. Виждат се нивата на рейтинг и дял от аудиторията за всеки ден в посочения период за времето от 22:30 до 23:30. Ако в началото на периода рейтингите се движат в диапазона около 7%, а делът на аудиторията гравитира около 30%, то в края на периода рейтингите са между 3,5 и 4 %, а делът от аудиторията е около 20%.

Графиките показват формирането съответно на дела аудитория и на рейтингите, като тренд-линията (в червено) показва общата тенденция към спад на гледаемостта.