Categories
Без категория

Президентът на Германия смята, че трябва да бъдат платени 278 милиарда евро реперации на Гърция

Според Гаук трябва да бъдат заплатени репарациите на гърците.

Според Йоаким Гаук, Германия трябва да заплати исторически репарации в размер на 278 милиарда евро за нанесените щети по време на Втората световна война. Той се обърна към германския народ и го призова да си припомни, че те са наследници на онези, които преди близо 70 години са оставили разрушителна диря в Европа.

Президентът на Германия смята, че е правилно, ако се позволи на страната да бъдат изплатени репарации на гръцкия народ по един или друг начин. Гаук аргументира мнението си, че до преди години неговата страна е знаела обидно малко информация за Гърция и щетите, които германските войски са й нанесли.

Управляващите обаче, са категорично против намеренията на президента Йоаким. Те твърдят, че въпросът е приключен отдавна и е уреден с международни споразумения. Преди няколко дни гърците излязоха с изявление, че разполагат с документи, които са им предоставени от американската армия, от които става ясен размерът на щетите, които са им нанесли нацистите.