Categories
Без категория

Планират грандиозно увеличение на студентските такси

Увеличението ще бъде въведено през следващата учебна година.

От Министерството на образованието планират да бъдат увеличени драстично студентските такси през учебната 2016/2017 година. Това стана ясно от публикуваните промени за обсъждане на сайта на МОН. Намеренията на министрите са да бъде премахнато правилото за това таксата да не може да надвишава 2/3 от диференцирания норматив за даденото професионално направление.

Те искат да въведат ново правило, при което годишната такса да не може да надвишава 170 процента от диференцирания норматив. Трябва да се отбележи, че таксите за обучение се определят от Министерски съвет през март или април.

Другите промени, които предлагат от МОН са бъде премахнато ограничението за броя на приеманите платени студенти – бакалаври и магистри. В момента Законът не позволява повече от 5 % от капацитета на конкретният университет да следват платено висше образование. Освен това се планира да бъде създаден списък от приоритетни и защитени специалности. В тях ще попаднат тези професионални направления, които са от изключително важно значение за икономиката на България и тези, за които няма много кандидат-студенти, но са важни за общественото развитие на страната.