Categories
Без категория

Павлова преустанови строителството на Хемус по финансови причини – gp-gallery.com

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ прекрати с решение № ОП-32-РШ-007/15.02.2016 г. процедурата за избор на изпълнител на строителството на ЛОТ 1 и на ЛОТ 2 на автомагистрала „Хемус“ поради невъзможност да бъде осигурено финансиране за изграждането им по линия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ (ОПТТИ).

Бюджетът на ОПТТИ по приоритетна ос 2: „Развитие на пътната инфраструктура по основната и разширената трансевропейска транспортна мрежа“ е в общ размер 673 млн. евро. Средствата са предвидени за изграждане на АМ „Струма“: ЛОТ 3.1 от Благоевград до Крупник на стойност 83.5 млн. евро, на тунела при с. Железница – с индикативна стойност 120 млн. евро, на ЛОТ 3.2 – участъкът Крупник – Кресна, за който предстои решението за избор на трасе и неговото остойностяване, на ЛОТ 3.3 – от Кресна до Сандански – 128 млн. евро, както и за изпълнението на фаза 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път – 64 млн. евро, съобщиха от МРРБ.

Предварителните разчети сочат, че с реализирането на изброените проекти наличният ресурс по ос 2: „Развитие на пътната инфраструктура по основната и разширената трансевропейска транспортна мрежа“ на ОПТТИ ще бъде напълно изчерпан, допълват от ведомството на Лиляна Павлова.

Очаква се Бойко Борисов да направи изявление от Прага и да обясни сам нареждането си към Павлова за стопирането на „Хемус“.

loading…