Categories
Без категория

Обмислят акциз за електронните цигари – gp-gallery.com

Въвеждането на акциз за електронните цигари ще обсъждат министрите на финансите от ЕС по време на днешното заседание Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Брюксел, Белгия. В предварителните насоки на темите, които ще се обсъждат, е посочено, че в момента за електронните цигари няма акциз. Те обаче трябва да продължат да се наблюдават, и в случай че пазарният дял на тези продукти показва тенденция да се увеличава, ще трябва да се разработи ефективен метод за тяхното облагане.
На заседанието на ЕКОФИН няма да се обсъжда повишаване на минималните нива на акцизите за цигарите в ЕС, тъй като редица държави още не са достигнали настоящите минимални нива, пише „Стандарт“. Една от тези страни е България. Ние имаме ангажимент до 1 януари 2018 г. да достигнем минималното за ЕС ниво на акцизите от 90 евро на 1000 къса цигари.

На заседанието на ЕКОФИН ще бъдат обсъдени и мерки срещу избягването на данъци от големите корпорации, които развиват дейност в много страни. Предвижда се мултинационалните компании да отчитат какви приходи и печалби са реализирали във всяка страна, където оперират за да плащат в тях дължимите данъци. А данъчните администрации на тези страни ще си обменят информация за тези компании за да не се допусне избягване на данъчно облагане.

На заседанието на ЕКОФИН ще бъде обсъден и напредъкът по създаването на общ банков съюз в ЕС. Банковият съюз в момента функционира в 19-те страни от еврозоната. Но 24 от 28-те страни от ЕС, включително и България, вече са въвели изцяло директивата за възстановяване и преструктуриране на банки с финансови затруднения.