Categories
Без категория

НС реши: Официалният език за писане и говорене в училищата ще е български!

„Тези, чийто майчин език е различен от българският, имат право да го изучават допълнително“.

Преди броени минути приключи гласуването на текстовете от Закона за предучилищното и училищното образование в парламента. Депутатите решиха официалният език, на който ще се говори и пише да бъде български. Решението беше взето с 103 гласа „за“ и 3 „против“, а петима се въздържаха.

В училищата, в които се изучава интензивно чужд език може да се изучават учебни предмети на чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план. Това важи и за училищата, които се обучават в съответствие с изискванията на друга държава членка на Европейският съюз, с изключение на учебният предмет Български език и литература.

В Закона беше одобрен и текста, който посочва, че изучаването на български език е право и задължение на всеки гражданин, а учениците, чийто майчин език е различен от българският, имат право да го изучават допълнително, но в съответствие с условията и под грижата и контрола на държавата.

коментар(и)