Categories
Без категория

Министър Ненчев полудя! Иска да вкараме жените в казарма! – gp-gallery.com

При връщане на казармата 25 000 младежи и девойки от един набор годишно биха били годни. Това стана ясно от анализ, който министърът на отбраната Николай Ненчев представи пред членовете Комисията по отбрана, във връзка с дебата за връщане на задължителна казарма предаде БГНЕС. С преминаването от 1 януари 2008 г. към професионална армия отпадна задължителната наборна служба. Поради разрасналия се дебат през последните месеци работна група в Министерството на отбраната е изготвила анализ, който представя предимствата и недостатъците от задължителната наборна служба.

Според данните на НСИ, които Ненчев представи, годишният брой на младежи и девойки у нас е средно около 60 000 – 70 000 души. От тях около 35 000 са младежите, от които 20% са без образование или с основно такова.

„Според Закона за отбраната и въоръжените сили жените и мъжете имат равни права за назначаване на длъжности за кадрова военна служба. Ограничения има, според спецификата на дадени длъжности, които не биха могли да бъдат изпълнявани от жени. Поради при разглеждане на въпроса за наборна военна служба не би следвало да се поставя ограничение само за мъжете”, коментира Ненчев.

Потенциално за наборна военна служба биха могли да бъдат разглеждани около 45 000 – до 50 000 младежи и девойки годишно. От тях, обаче приблизително около 35 – 40% не покриват медицинските стандарти при определяне на годността им за военна служба. Така след отпадане по негодност след медицински прегледи остават около 25 000 младежи. Това показва, че от един набор може да се очакват около 20 – 25 000 младежи и девойки на година, които са годни за наборна военна служба.

„При евентуално връщане на задължителна наборна военна служба на такава ще подлежат и тези, които не са я отбили и имат задължения по Конституция в периода в началото 2008 г. Тези хора, които са около 276 000 души и следва да бъдат разпределени за прием заедно с останалите. Видно е, че това е огромен брой длъжности, които не са предвидени в числеността на военните сили”, каза военният министър.

Ненчев обясни още, че средствата за издръжка на един кадрови военнослужещ на месец са 1396 лв., а средствата за един наборен военнослужещ на месец са 2236 лв.
Източник: БЛИЦ