Categories
Без категория

Министърът на икономиката изхарчи 2,7 милиона лева за реклама на ОП „Конкурентноспособност“

Министърът на икономиката е най-щедрият от всички останали.

Това стана ясно днес, когато беше публикувана справка от Централното координационно звено в Администрацията на МС, по заповед на вицепремиер Томислав Дончев. От Министерски съвет съобщават, че публикуването на справките за сключените договори се прави, с цел „прозрачност“. За целта ще бъдат публикувани всички договори сключени от период 2007-2013 година и тези, които предстои да бъдат сключени от 2014-2020 година.

Последният договор, който е сключил Божидар Лукарски е бил миналия месец, когато е одобрил предложението за сключване на три договора с три частни радиа за реклама на обща стойност 1 018 205 лева с ДДС. Преди това министърът похарчи още около 1 700 000 лева за реклама в пет телевизии. По този начин общата стойност на похарчените от Лукарски пари за пет месеца възлизат на 2,7 милиона лева.

Така автоматично министърът на икономиката се превръща в „най-щедрият“ към медиите от всички останали. До момента другите министри, които управляват евросредства, не са сключвали нови договори за реклама и продължават плащанията по старите.