Categories
Без категория

Как да разпознаем една змия дали е Пепелянка или не!

Пепелянките са едни от най-опасните хищници.

Пепелянката е една от най-опасните европейски змии, поради дългите си зъби и силната отрова. Тя е от семейство Отровници и получава името си заради цвета на кожата, който може да бъде пепеляв или бежово-сив, като на места се срещат и изцяло черни пепелянки. Отличителният белег на пепелянките е зигзаговидната ивица на гърба, която се свързва с V-образен белег на задната част на главата.

Този белег е типичен предимно за мъжките пепелянки, докато при женските видове той липсва. Главата им наподобява триъгълна форма, която е покрита с малки несиметрично разположени люспи. Размерът на пепелянките може да достигне дължина от 50 до 70 см, изключителна рядкост са видовете, които достигат дължина над 1 метър.

Пепелянките са широко разпространен вид у нас. Те се срещат на каменисти и слънчеви места, които са обрасли с висока растителност и имат подходящи подземни дупки за убежища. У нас се срещат два вида змии – V. a. Ammodytes (той се среща предимно в Северозападна България) и V. a. Meridionalis, който се среща в останалите части на страната. За разлика от останалите влечуги, пепелянката е яйцеживородна, което означава, че тя ражда напълно развити малки змийчета, които са готови да живеят самостоятелно.

Пепелянките са активни през деня, а при горещо време и през нощта. Те се хранят главно с дребни бозайници и птици, а по-младите видове се хранят и с гущери. Понякога се хранят със змии, включително и такива от техния вид. Като цяло пепелянките са летаргични и прекарват от два до шест месеца в зимен сън. Те не са особено агресивни и рядко хапят, без да бъдат раздразнени. Отровата им е по-слаба от тази на усойницата, но инжектира значително по-голямо количество, което съдържа протеолотични и невротоксични компоненти, и хемотоксини, които съсирват кръвта. Симптомите, които се наблюдават след ухапване са болка и подуване, а в някои случаи замайване и изтръпване. Те отшумяват за няколко дни, дори без противоотрова, но могат да представляват сериозна опасност за възрастни хора и деца с влошено здраве.