Categories
Без категория

Зелената олигархия изсмуква повече пари, отколкото се заделят за спорт или култура – gp-gallery.com

Огромните суми, които харчат еколозите, размахващи екологичната тема като политическа бухалка, надвишават годишния бюджет на България за спорт или култура. Това са установили в свое сравнително разследване специалисти от спортните среди, научи БЛИЦ. Данните, посочени от тях наистина са смайващи ЕКОЛОЗИТЕ НЯМАТ ЕКОЛОГИЧНА, А СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

• През последните 10 години псевдоеколози усвояват около 250 милиона лева на петилетка. Правят го привидно напълно законно. По програми, чрез подставени лица в Министерството на екологията, чрез свои възложители на Запад, главно в Швейцария. Правят го така, че отчетността да е практически невъзможна: броят диви, развъждат лалугери, местят лешояди от една планина в друга, правят гнезда за морски птици от мидички, берат билки, събират изпражнения на мечки, и какво ли още не.

• Нищо от дейността им досега не е насочено към крещящите пропуски в екологията или в производства и дейности, убиващи трайно природата. Не го правят по две причини: 1. Определен стопанско-политически кръг им плаща да не ги пипат. Цели замърсяващи производства са „извън карантината“, те са „наши“ хора. 2. Атакуването на сериозни проблеми прави невъзможно усвояването на голяма част от отпуснатата сума. Ако се пребориш на даден завод да сложат сяроочистваща инсталация на комините и успееш, то от общата сума от (например) 10 милиона ще откраднеш най-много 1 – останалите отиват за същинска екология. Ако, обаче, са ти дали 1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик (истински случай с Тома Белев), ти ще инвестираш 100 000 лева в кеклиците, а ще прибереш 1 милион в джоба си. Ето чудесната схема: работиш без надзор и контрол, пъчиш се като спасител, но никой не ти търси сметка. Ако ли пък някой наивник вземе, та попита нещо „неправилно“, веднага го обвиняваш за враг на природата.

• Групата еколози има трайно отношение към администрацията на българските министерства, агенции и кметства. Те са си завоювали трайното място на „непреодолим фактор“ при обществени поръчки, оценки, комисии и прочие. Те участват в напълно затворен стопански кръг: кандидатстват за проект, техни хора го оценяват, техни хора го контролират, други техни го отчитат, всички техни обират парите накрая. Администрацията в много случаи пищи срещу тях, но в много и мълчи, защото се храни.

• Ето реалността: всичката пара за опазване на околната среда се краде, а ефектът за природата е нулев. Нито въздухът стана по-чист, нито водата стана по-бистра, нито биоразнообразието стана по-разнообразно. Групата въпросните зелени човечета е превърнала екологията в най-лесната спестовна касичка, без никакъв реален ангажимент за природата и никаква опасност да бъдат разкрити. Те са ръба да се възприемат като светци. А срещу светец смееш ли да рипаш?!

ПАРИТЕ НА ЕКОЛОЗИТЕ НАДВИШАВАТ ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА СПОРТ ИЛИ КУЛТУРА

• България е бедна страна и разпределя мъчително ресурсите си за здраве, образование, култура, спорт… Всеки лев е от значение за населението. На фона на този недоимък псевдоеколозите усвояват (=крадат) бюджет, който се равнява на парите, които държавата дава годишно за спорта или културата (по около 60 милиона на министерство).

• Направете си извода от тази справка на усвоените пари:
Зелени Балкани, Стара Загора – бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)

• 650 000 лева да хранят черни лешояди • 1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик • 420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица • 470 000 лева за отглеждане на лалугери • 1 700 000 лева за садене на върби • 3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди

• 3 Милион лева за броене на соколи

Българско Дружество за Защита на Птиците – бенефициент/изпълнител/партньор

• 4 милиона лева да броят ястреби и орли • 4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха) • 5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят • 5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд • 8 милиона лева да пазят царски орли от жици • 4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел • 95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите • 18 000 лева за лятна лекция сред природата

• 90 000 лева за училищни лекции

Зелени Балкани Пловдив – бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ) • 780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро • 700 000 лева за броене на чапли в Марица

• 200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш

ВВФ – бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев + Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова) • 700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица • 1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)

• 800 000 лева да помагат на риби в р.Русенски лом да плуват

Фондация Биоразнообразие – бенефициент/изпълнител/партньор (Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов) • 4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро • 800 000 лева да помагат на риби в р.Русенски лом да плуват • 4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро • 50 000 лева за лятна екологична академия • 50 000 лева за издаване на екологични книжки • 580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша

• 450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи

СДП Балкани – бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените + Катерина Раковска – съпруга на Андрей Ковачев и действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ) • 580 000 лева за броене на диви кози и мечки • 1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато

• 2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка. Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е Стоян Бешков – член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев

Фондация информация и природозащита
• 600 000 лева да просвещават билкари да не берат много билки, за да не свършели запасите. В тази акция БНР участва официално!!!

Предполагаме, че мнозина наши спортисти биха се навили да учат рибите в Русенски Лом да плуват срещу 800 000 лева? Въпроса е, че не са част от зелената мафия… ЕКОЛОГИЧНАТА ТЕМА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА БУХАЛКА • Малката екологична група е креслива, но без никаква реална електорална поддръжка в обществото. Зелените партии имат общо около 0.1-0.2% процента тежест на избори. Освен една нахъсана гвардия от 10 000 човека максимум, които могат да свикат чрез социалните мрежи за някоя манифестация, те друга сила нямат.

• Същевременно все повече публичната им дейност е насочена към всеки и всички, които повдигат неудобни въпроси или застрашават еко-бизнеса им. Включително мишкуват зад гърба на правителството и лично на премиера.

НАЙ-СЪВЪРШЕНАТА ФОРМА НА ОЛИГАРХИЯ – ЕКОЛОГИЧНАТА • Основната задача на олигархията е да извлича дивидент за себе си чрез усвояване на публичен ресурс (това е генералната истина). Тоест олигархията не внася, а източва държавен ресурс в ущърб на хората. В Банско имаме ски зона, която се развива благодарение на една концесия, която не е ползвала нито лев държавно финансиране, а напротив – инвестира двойно повече дори от предвиденото в концесионния договор. Без концесионера днес Банско щеше да е обикновено планинско село, а не световен курорт.

• Какво правят т.нар.Зелени – за сметка на европейското финансиране и дотациите на националния бюджет? Те не внасят нито лев инвестиции, нито осигуровки, нито нови работни места, нито данъци, а само усвояват. Гениална схема!

ПСЕВДО-ЕКОЛОГИЧНАТА МАФИЯ Е НАЙ-УРОДЛИВОТО ЛИЦЕ НА ОЛИГАРХИЯТА В БЪЛГАРИЯ И е крайно време да кажем това ясно.

• Малката, но креслива група псевдоеколози са огледален образ на непрестанното източване на европейски и национален ресурс, с който не се извършва никаква реална, смислена работа в защита на околната среда. За разлика от българските пенсионери, деца, болници и училища, зелените пеликани са истински милионери, за чиито приходи средният българин може само да мечтае.

ВОЙНАТА НА „ЕКОЛОЗИТЕ“ СРЕЩУ БИЗНЕСА Е ЦЕЛЕВА. ЗЕЛЕНИТЕ СА НОВИТЕ МУТРИ.
• Казахме, че еко-войната срещу бизнеса е целева, има „наши“ и други. Толкова!

• Срещу нарочения за удари бизнес се изсипват всякакви позволени и непозволени средства. Най-често рекет, очерняне, клепане в чужбина, предизвикване на проверки – после оспорване на проверките, ако са оправдателни; изнудване на правителството със стачки ако не спре развитието на даден бизнес и прочие. Това автоматично означава, че цели региони започват да се задъхват, намаляват темпото на развитие, хората постепенно се разбягват, идва миграцията и демографската криза. В последните години това е ясно видно в Банско, например, където има чудесни условия за световен курорт, но поради липсата на втора кабинка (анатемосана от зелените), нещата отдавна буксуват.

• Зелените винаги се считат за прави, независимо че има доказателства в съвсем друга посока. Те налагат на властта и обществото да ги счита за последна инстанция, над която няма закони, а вероятно някакъв зелен бог.

• Зелените вече действат като мутрите от 90-те: те застраховат, те казват кой къде ще има бизнес, с колко ще се „откупва“ и прочие.
• Вместо надписи „СИК“ и „ВИС“ сега имаме зелените индулгенции на Тома Белев и приятели.

ЕКОЛОГИЯТА КАТО СЕМЕЙНА МАФИЯ
• Зелената мафия се води от няколко семейства. Всеки е обвързан с другия. Милионите се разпределят между десетина човека. За близкото обкръжение остават трохи. За ентусиастите (такива естествено има) остава „честта“ да викат по улиците като ги викнат по тревога.

loading…