Categories
Без категория

Задава се нова икономическа криза, заяви Световната банка

Очаква ни нова икономическа криза през 2030 година.

Според докладите на Световната банка е възможно да се появи нова Икономическа криза, която да бъде далеч по-силна и страшна от последната. Основната причина за това е недостигът на работни места в световен мащаб и нарастващата популация на света.

За да се предотврати подобно катастрофално развитие, което ще причини безработица, глад и мизерия по света от Световната банка заявиха, че трябва да се отворят най-малко 600 000 000 нови работни места в целия свят до края на 2030 година. По този начин ще има работа за всички и нарастващата популация в света няма да се окаже сериозен проблем.

Другото нещо, което направи впечатление от доклада представен в Австралия на специално проведената среща за безработицата и незаетостта между страните от Г-20 е нарастващата липса на квалифицирани кадри в световен мащаб.

Едно от решенията, които предлага директора на Световната банка г-н Туос е съдействие между министрите на водещите страни и задължаването на фирмите да вземат дейно участие в изграждането и създаването на такива кадри!