Categories
Без категория

Екатерина Захариева в интервю по тема за съдебната система – gp-gallery.com

Разделянето на две колегии на ВСС ще успокои духовете. Това казва министърът на правосъдието Екатерина Захариева в интервю за „Стандарт”. Няма препоръка от ЕК, която не може да бъде изпълнена, смята тя. Реалният срок за електронното правосъдие е краят на 2018 г., става ясно още от думите й.
– Г-жо Захариева, кога да очакваме първите видими промени в съдебната реформа? Обещахте през март да има нов закон за съдебната власт?
– Видимите резултати като усещане за справедливост на хората няма да настъпят само с изменение на Закона за съдебната власт /ЗСВ/, трябва още работа. Първите изменения в ЗСВ ще бъдат внесени в Министерския съвет на 2 март. Това е първият законопроект, който ще внесем в Народното събрание веднага след 3 март. Надявам се НС да успее да приеме измененията, свързани с разделянето на ВСС и прекия избор на членовете на съвета, до 22 март, когато е последният срок по конституция. Така че да може ВСС наистина да започне да работи на две колегии. Разделянето се очаква и от съдиите, и от прокурорите. Убедена съм, че това ще доведе и до по-бързо решаване на кадровите въпроси, кариерното израстване и атестирането, дисциплинарните производства.

За изготвянето на втората част от промените Съветът за съдебна реформа единодушно постави срок на работните групи до края на април и внасянето им в НС и МС в началото на май. Те не са свързани с измененията в конституцията, но също са толкова съществени. Това са електронното правосъдие, дисциплинарни производства, новите правомощия на Инспектората на ВСС, кариерно израстване, атестирането на магистратите, реформата в прокуратурата, засилване на съдийското самоуправление и повечето правомощия за общите събрания на съответните съдилища. Тъй като е много работата, сме разделили работната група на пет тематични подгрупи. Поканен е и по един представител на всяка от парламентарните групи, за да може да слуша дебатите и да участва в тях. Целим широко обсъждане и максимална прецизност при работата.

– При измененията на ЗСВ ще бъдат ли отчетени основните препоръки в последния доклад на Еврокомисията, като се има предвид, че повечето от тях са свързани с Висшия съдебен съвет?
– Да, повечето са свързани с ВСС. Голяма част от тях се отнасят до създаването на капацитет, например – инспекторатът да наблюдава новата система за случайно разпределение на делата, дали наистина е достатъчно сигурна и не може да бъде подложена на манипулации. Голяма част от препоръките са свързани и с актове, които самият ВСС може да приеме – като съдебната карта, например. В края на годината ВСС прие методика за нормите на натовареност, която тази година трябва да видим дали реално отчита нормите на натовареността на съдиите и прокурорите. Това са много важни неща и са пряко свързани с качеството на правосъдието у нас. В препоръките изрично е подчертано наблюдение и анализ на дисциплинарните производства на ВСС. Това ще бъде отчетено.

В доклада на ЕК е посочено и очакваното електронно правосъдие. За него ще предвидим изцяло нова глава в закона. Днес ще бъде внесен първият проект в тази посока, по програма „Добро управление“ има осигурени средства за него. Реалният срок, при най-стегнат график, е краят на 2018 г. По отношение на видимите промени за хората много е важно освен измененията в ЗСВ измененията в процесуалните закони, особено НПК, които се работят в министерството, ВКС и ВКП.

– Разкажете повече за отделните текстове, които се работят на две писти?
– Първата писта е разделянето на ВСС на две колегии и правомощия на колегиите и Пленума, прекият избор на членовете на ВСС. Знаете, че имаше много критики по отношение на разпределянето на парламентарната квота между двете колегии. Опасенията бяха, че парламентарната квота ще може сама да взима решения при кариерното израстване и в двете колегии. Затова предлагаме квалифицирано мнозинство и в едната и в другата колегия по всички въпроси свързани с кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства. Това със сигурност ще даде гаранции, че няма как само парламентарната квота да вземе решение за кариерното израстване на магистратите.

– А за прекия избор на членовете на ВСС и засилването на правомощията на съдебния Инспекторат?
– Много важни са гаранциите в законодателството, с които да има ясно разграничени процедури по номиниране, допускане на номинацията, изслушване и избор.

Трябва да е сигурно, че изборът е таен, че бюлетините са номерирани. Общото събрание на съдиите, прокурорите и следователите ще избира изборната си комисия и ще изслушва кандидатите. Тук все още подлежи на обсъждане дали това може да се случи в рамките на два поредни дни, каквото е желанието на Съюза на съдиите и представителите на ВКС, или изслушването да се случи малко по-рано. Миналия път с 23 кандидати и 850 делегати самото заседание продължи повече от 25 часа.

Трябва да се предвидят такива гаранции, че да не се блокира изборът, ако събранията продължават повече от 30-40 часа. Мнението на министерството е, че е хубаво изслушването да бъде предварително. Предвидени са наблюдатели, както и да се излъчва онлайн. Готови сме с текстовете и останаха точно тези въпроси за дебатиране и доуточняване. Със сигурност посоката е една – всички подкрепяме провеждането на прекия избор.

В Конституцията се дадоха няколко нови правомощия на Инспектора на ВСС, които са изключително сериозни. Освен тези, които се прехвърлят от други органи към Инспектората като проверките на имуществените декларации и конфликта на интереси, се създават изцяло нови – именно т.нар. проверка за почтеност на магистратите. Нещо, което досега не е правено в България. Също така и проверки, свързани с нарушаването на независимостта на магистратите. Доста сериозни са новите промени и затова трябва да сме сигурни, че сме разписали много качествено и подробно процедурата в закона.

– Има ли препоръки в доклада на ЕК, за които имате опасения, че няма да можем да изпълним?
– Няма препоръка, която не може да бъде изпълнена, стига всички компетентни органи да припознаят, че препоръките се отнасят до тях и да направят ясен план за действие. Според мен Еврокомисията не очаква всичко да се случи в рамките на една година, но очаква да види съществен напредък. ЕК ни каза – да, имате добре приети стратегически документи, но това не означават реални действия. Сега е време за законодателните промени, така че да се осигури върховенството на закона. Всеки от компетентните органи трябва да има воля да изпълни препоръките, насочени към него.

– Какви са първите ви впечатления от работата на ВСС като негов председателстващ?
– В началото имаше повече напрежение. Мисля, че имат напредък. Радвам се, че това, за което аз ги призовах срещна подкрепа и имаше резултат. То беше свързано с внасянето на извънредни точки. На първото заседание, на което присъствах, извънредните точки бяха над 40, основният дневен ред беше по малък от извънредния. На следващите заседание вече имаше по-малък брой точки, по 2 – 3, което е допустимо. Убедена съм, че разделението на две колегии допълнително ще успокои нещата. Засега имаме добър диалог. Надявам се така да продължи, но от тях зависи да променят подхода си на работа.

– Каква трябва да бъде ролята на прокуратурата? Възможно ли е да има напрежение между вас и главния прокурор, както се получи с предшественика ви?
– Ролята на прокуратурата е съществена. Голяма част от препоръките в доклада на ЕК са свързани с нея, както и с борбата срещу корупцията по високите етажи на властта и качественото разследване. То е свързано както с прокуратурата, така и с другите разследващи органи. Няма как работата на прокуратурата да не е в обществения фокус и внимание.

Ако има напрежение между мен и главния прокурор, то няма да бъде на лична основа, а ще бъде по-скоро – ако имаме някакви различия в професионалните решения. Но се надявам и с главния прокурор и с председателите на ВКС и ВАС да стигаме до добри предложения за обществото, което не означава, че не можем да имаме различни становища по някои теми.

– От кого и каква подкрепа очаквате да получите при осъществяването на съдебната реформа?
– Надявам се да получа подкрепа от всички. Поканила съм в Съвета всяка една от парламентарните групи и колкото по-широка подкрепа има, толкова по-добре за реформата. Хората няма да чакат, няма да чуват повече оправдания. Каквото и да се каже, ако не се случат нещата, ако законът не бъде приет, абсолютно никой няма да разбере защо това се е случило. Търпението на хората е на изчерпване, да не кажа, че направо се е изчерпало. Няма да чакат още 25 години тази реформа да се случи и още 9 доклада от ЕК, за да ни казват какво да правим. Ние знаем какво да правим. Хубаво е да има волята, да се вземем в ръце и да го направим. Няма невъзможни препоръки в доклада.

– Поканихте британски експерти, които да консултират реформата в прокуратурата и ВСС, от Германия също проявиха интерес. Кога може да очакваме тези експерти?
– Надявам се – скоро. Идват експерти от Службата за структурни реформи към ЕК. Те също ще помогнат по отношение на анализа и работата в прокуратурата. Прокуратурата е съгласна, приемат този анализ и считат, че ще бъде полезен. Поканихме британски и германски експерти, от Франция чакам потвърждение. Това ще бъде един екип, който ще действа под шапката на тази служба.

– Действително ли с външна помощ ще се справим по добре?
– Да. Мисля, че това ще помогне. Понякога външният поглед е по-обективен.

Въпреки че знаем какво да направим, винаги е добре да се поучим от чуждите грешки. Убедена съм, че това ще даде тласък на реформата.

loading…