Categories
Без категория

Да помогнем на Александър да запази зрението си

Изпрати смс с текст DMS ALEXANDAR на номер 17 777.

Малкият Александър Савов е заплашен да изгуби зрението си, ако не бъде продълена терапията при доктор Клер в Германия. През 2010 година на Сашко е установено заболяването „Двустранен ювенилен увеит”. Моментално започва тежко лечение, което обаче, не довежда до желаните резултати. Заболяването се задълбочава и през 2012 година Александър е заплашен да загуби зрението си.

Тогава родителите му решават да се консултират с доктор Клер в Институт по имунология и клетъчна биология в Германия, който го преглежда и постановява провеждането на терапия. Резултатите от терапията са много добри, но в края на 2013-та година ЦФЛД отказва да продължи финансирането на лечението, тъй като вижда експериментален характер на специфичната имунна терапия, която се прилага от доктор Клер.

За да бъде продължена терапията са необходими 30 000 евро. Към момента в дарителските сметки на Александър има 10 000 лева, но са нужни още 50 000, за да бъде продължено лечението.

Ако искате да помогнете на детето да спаси зрението си може да изпратите СМС с текст DMS ALEXANDAR на номер 17 777 на цена от 1,20 с ДДС.