Categories
Без категория

Горанов: Ще направим Фонд на фондовете!

„Фондът на фондовете ще обедини европейските програми“, заяви финансовият министър.

Това заяви финансовият министър на обществената дискусия, на която взе участие. Горанов сподели, че ще бъде създаден Фонд на фондовете, който ще отговаря за управлението и начина на харчене на средствата, които ни отпуска Европейския съюз по различни програми за развитие и подпомагане.

Той посочи, че целта на фондът е да се събере финансовото управление на едно място. Владислав Горанов добави, че оперативните програми ще бъдат разделени и подходящо структурирани, за да се улесни тяхното управление. За мениджър на фондът ще бъде избрано държавно търговско дружество, а БНБ може да бъде посочена като съкровищен орган.

Министърът на финансите посочи, че всички фондове имат сметки в БНБ, които надхвърлят 770 милиона лева. Горанов разкри още, че са изпратени покани към ЕИБ, СБ и ЕБВР за участие в управителен комитет за управление на Фонда на фондовете, като и трите институции за дали положителен отговор и са потвърдили участието си във фонда.