Categories
Без категория

Безумие! Няма помощи при бедствия, ако доходът на член на семейството е над 300 лева – gp-gallery.com

Държавата няма да подпомага възстановителните дейности на жилище, засегнато от природно бедствие, ако средният доход на член от семейството е над линията на бедност. Това става ясно от проект на наредба, публикуван от финансовото министерство. Тази година официалната линия на бедност е 300 лева, съобщава БНТ.

Хора, които имат спестявания над 500 лева, също няма да могат да се възползват от помощ от държавата, ако жилището им е пострадало от природно бедствие. При оценката за наличието на тази сума ще се отчитат и евентуални вземания, както и дялови участия или ценни книжа на собственика на жилището.

Държавата няма да помага на еднолични търговци или акционери в търговски дружества. За жилището, пострадало от бедствие, не бива да има изискуеми задължения, за да се получи помощ от държавата, пише още в проектонаредбата. Това означава, че трябва да са платени данъците му.

Важно условие е в предходната или текущата година собствениците да не получили доход над линията на бедност от сделки с недвижими имоти или идеални части от имот. Изключение правят единствено случаите на хора с увреждания, когато жилището е сменено с цел по-достъпна среда.

loading…